Vítejte na našich stránkách

Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz

Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Je možné se ještě přihlásit. Poslední volné místo!
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2017. Studijní program k získání kvalifikačního předpokladu pro výkon funkce ředitele školy. Jeho absolvováním splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5, odst.2, zákona 563/2004Sb. Ukončení studia 8. 12. 2017.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

UMĚNÍ A KULTURA
Kompletní nabídka seminářů z oblasti Umění a kultura na pololetí Vám bude zaslána na vyžádání.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

HODONÍN
Seminář lze jej uhradit  z prostředků ESF – „Šablony“
Připravujeme seminář  Vedení lidí a týmů (16 hodin),  který  je zaměřen na rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků, osobnostní a sociální rozvoj pedagogů. Termíny semináře: 24. 4.  a  25. 5. 2017, 8:00 – 15:00.

Více informací: +420 731 479 518, malikova@sssbrno.cz

HODONÍN
Zveme Vás na seminář Při hodinách němčiny nemusí být nuda, kde se seznámíte s metodami a formami práce, které obohatí výuku německého jazyka. Termín semináře: 27. 4. 14:00 – 17:00

Více informací: +420 731 479 518, malikova@sssbrno.cz

BRNO
Dne 3. 5. 2017 se přijďte dozvědět, jak má správně a efektivně fungovat 
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

HODONÍN
Seminář lze jej uhradit  z prostředků ESF – „Šablony“
Seminář Čtenářská pregramotnost (16 hodin). Termíny semináře: 4. 5.  a  9. 5. 2017, 9:00 – 15:00.

Více informací: +420 731 479 518, malikova@sssbrno.cz

BRNO
Oblíbený kurz tanců: Country tance, lines dances, skotské a řecké tance se koná ve dnech 9. 5. 2017, 16.5.2017 a 23.5.2017 vždy od 15h do 18h.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

BLANSKO
Kurz Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve kurz pro dyslektické asistentky), je určen pro pedagogy 1. st. ZŠ a pedagogy ŠD vykonávající pedagogickou intervenci ve škole. Probíraná témata: legislativní změny, ADHD, ADD, problematika žáků se SVP v oblasti čtení, psaní, počítání a intervenční programy pro děti se SVP. Zahájení 31.5.2017, dále 6. 6., 13. 6., 22. 6. a 27. 6. 2017.

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz