Vítejte na našich stránkách

Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz

Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

tudium pro metodiky prevence 2017/2018. Studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 odst. 1 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Zahájení studia 24. 2. 2017. Ukončení studia v dubnu 2018.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Seminář lze hradit z ESF – „Šablony“
Kurz logopedické prevence – asistent logopeda. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Zejména pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Zahájení studia: 21. 3. 2017

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2017. Studijní program k získání kvalifikačního předpokladu pro výkon funkce ředitele školy. Jeho absolvováním splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5, odst.2, zákona 563/2004Sb. Zahájení studia 4. 4. 2017. Ukončení studia 8. 12. 2017.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

UMĚNÍ A KULTURA
Kompletní nabídka seminářů z oblasti Umění a kultura na pololetí Vám bude zaslána na vyžádání.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

ZNOJMO
Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky, pravidelné  proškolení vedoucích zaměstnanců z daných předpisů s osvědčením. Termín konání: 1. 3. 2017 od 8:30, Rudoleckého 25, Znojmo.

Více informací: +420 603 228 730, hubacova@sssbrno.cz

Připravujeme cyklus seminářů: „Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení“ (20 hodin), zahájení: 11. 3. a dále 18. 3. a 25. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Práce s dětmi méně než tříletými - vzdělávací akce je určena učitelkám mateřských škol, které budou vzdělávat děti méně než tříleté. Rozsah akce je 24 vyučovacích hodin (20 hod. teorie v SSŠ Brno a 4 hod. praxe na vybrané mateřské škole, která má zkušenosti s prací s dětmi méně než tříletými. Zahájení ve 2. polovině března 2017.

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Seminář lze hradit z ESF – „Šablony“
Handmade - Polytechnická výchova. Ubývá šikovných rukou a chybí základ pro práci s nástroji a úcta k dobře provedené ruční práci druhého. Pojďme to změnit. Kurz pro učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ. Termín konání: čtvrtky 23. 3., 6. 4., 20. 4. a 4. 5. 2017 od 8.30 h do 11.30 h.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz.

Kurz Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce se koná dne 28. 3. 2017 od 13h,
Legislativa, vztahy, komunikace, výuka - přijďte se dozvědět jak nedělat zbytečné chyby.

Více informací:  +543 426 038, souckova@sssbrno.cz.

Poslední místa!!
Zdravotník zotavovacích akcí. Účastníci získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných předpisů. Kurz má 21 hodin teorie a 19 hodin praxe. Na závěr - ústní zkouška, vydané osvědčení má platnost 5 let. Zahájení kurzu: 28. 3. 2017. Další termíny: 31. 3., 1. 4., 4. 4. a 6. 4. 2017.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz.

Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků - hlasová výchova a metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi, tzv. nezpěváky. Určeno učitelům MŠ, hudební výchovy ZŠ, ZUŠ a sbormistům přípr. oddělení DPS. Termín konání: středa 29. 3. 2017 od 10.00 h do 15.00 h.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz.

Seminář lze hradit z ESF – „Šablony“
Čtenářství, základy čtenářské gramotnosti, čtení jako cesta objevů na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy, čtyřdílný seminář pro 1. stupeň ZŠ. Termín konání: úterky 4. 4., 18. 4., 2. 5. a 16. 5. 2017 od 8.30 h do 11.30 h.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz.