Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz


Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

BRNO
Nabízíme vám Studium pro ředitele škol a školských zařízení - vzdělávací program, kde absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Termíny: zahájení studia - 13. 10. 2017, ukončení studia - 5. 4. 2018.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz


UMĚNÍ A KULTURA
Kompletní nabídka seminářů z oblasti Umění a kultura na pololetí Vám bude zaslána na vyžádání.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


BLANSKO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“

Nabízíme 16 h seminář Matematická pregramotnost v termínech 18. a 21. 9. 2017. Seminář je možné hradit ze šablon.

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz


BLANSKO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“

Nabízíme 24 h kurz "Péče o žáky se speciálně vzdělávacímí potřebami" zaměřený prioritně na legislativní změny společného vzdělávání a na konkrétní práci v rámci pedagogické intervence ve škole. Zahájení 26. 9. 2017, ukončení 1. 11. 2017, přesný rozpis zašleme na vyžádání. Kurz je možné hradit ze šablon (II/2.1. inkluze, min. 16 h).

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz


BRNO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“

Nabízíme kurzy čtenářské gramotnosti pro ZŠ a SŠ. V modelových lekcích vyzkoušíte řadu metod a postupů, které umožní vašim žákům kriticky myslet a aktivně pracovat v hodinách. Kurz pro ZŠ - 3. 10.  a 17. 10. 2017, kurz pro SŠ - 24. 11. a 25. 11. 2017.

Více informací: +420 543 426 063, nemcova@sssbrno.cz


HODONÍN
Teoreticko-praktický seminář na získání základů první pomoci s názvem Zdravotník zotavovacích akcí. Naučíte se používat teoretické i praktické znalosti jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších zotavovacích akcích. Termín semináře: 9. 10. 2017, 8.00 - 16.00.

Více informací: +420 731 479 518, malikova@sssbrno.cz


BRNO
Připravujeme 16 h kurz Matematické gramotnosti - Geogebra ve výuce matematiky ve třech blocích (Geogebra, Geogebra 3D a Geogebra v dekriptivní geometrii) v termínech 10. 10. 2017, 17. 10. 2017 a 24. 10. 2017.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz