Vítejte na našich stránkách

Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz

Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Připravujeme Studium pedagogiky 2017 ve vzdělávacích programech Studium pedagogiky pro učitele, Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hodin a Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hodin. Začátek studia 3. února 2017, ukončení studia do 31. 8. 2017.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 2017/2018 - studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 odst. 1 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Zahájení studia 24. 2. 2017. Ukončení studia v dubnu 2018.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Připravujeme Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 2017. Studijní program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. d), § 17 písm. d) a f) a § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti školního asistenta, případně asistenta pedagoga. Zahájení studia 7. 3. 2017. Ukončení studia na konci srpna 2017.

Více informací: +420 543 426 062, buresova@sssbrno.cz

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2017. Studijní program k získání kvalifikačního předpokladu pro výkon funkce ředitele školy. Jeho absolvováním splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5, odst.2, zákona 563/2004Sb. Zahájení studia 4. 4. 2017. Ukončení studia 8. 12. 2017.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Nabízíme v rámci šablony pro MŠ 2. I/2.2 šestnáctihodinový vzdělávací program Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů dne 20. a 21. 1. 2017, oba dny v čase 8 – 16:30h, lektorka PhDr. Lidmila Pekařová.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Na pracovišti v Blansku!
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol nebo přípravných tříd základní školy, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči, nabízíme účast na Kurzu logopedické prevence – asistent logopeda (60 hodin). Kurz se uskuteční na pracovišti SSŠ Blansko, nám. Svobody 2 a bude zahájen v lednu 2017.

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz

Na pracovišti ve Znojmě!
V lednu 2017 zahajujeme ve Znojmě kurz Základy mentorských dovedností s časovou dotací 32 hodin (4 dny). Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Tento kurz chce ukázat možnosti partnerského vedení lidí, budování kvalitních pracovních týmů, vzájemně se od sebe učících, sdílejících společnou vizi a budující pozitivní klima dané organizace. Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, G, SŠ, speciálních škol,vedoucí zaměstnance všech typů školských zařízení. Termíny jednotlivých seminářů: 19.1, 8.2., 27.3., 10.4. vždy od 9:00 až 15:00. Cena kurzu je 4.800,- Kč, možné hradit z prostředků ESF - Šablon.

Více informací: +420 603 228 730, hubacova@sssbrno.cz

Další projekty a širokou nabídku služeb naleznete na naších stránkách či na stránkách www.jmskoly.cz.