Zpracování mezd a účetnictví

- mzdy jsou zpracovávány na softwaru, kterému bylo v roce 2000 uděleno ISO 9000
- spolupracuje s Ministerstvem školství
- podporu má i u ostatních ministerstev, které ovlivňují mzdovou politiku
- sleduje změny zákonů a uvádí je okamžitě do praxe
- podporuje elektronické výkaznictví

- mzdy zpracovávají zkušené pracovnice s praxí v oboru
- pravidelně navštěvují potřebná školení
- vzdělávají se v potřebné legislativě
- pracují v kolektivu, jsou tedy zastupitelné
- poskytují poradenské služby

Kontakty:

Oddělení mezd a účetnictví, e-mail: ucto@sssbrno.cz

Brno - mzdy
Taťána Šmoldasová, tel.: +420 543 426 035, e-mail: smoldasova@sssbrno.cz
Pavla Šmoldasová DiS., tel.: +420 543 426 034, e-mail: smoldasova.pavla@sssbrno.cz
Marta Tomášková, tel.: +420 543 426 027, e-mail: tomaskova@sssbrno.cz

Brno - účetnictví
Miroslava Floriánová, tel.: +420 543 426 024, e-mail: florianova@sssbrno.cz
Pavlína Holíková, tel.: +420 543 426 046, e-mail: holikova@sssbrno.cz
Renata Nováková, tel.: +420 543 426 043, e-mail: novakova@sssbrno.cz

Blansko – mzdy a účetnictví
Lada Kratochvilová, tel.: +420 731 658 414, e-mail: kratochvilova@sssbrno.cz
Jana Štolpová, tel.: +420 702 180 783, e-mail: stolpova@sssbrno.cz
Marta Švábová, tel.: +420 702 180 784, e-mail: svabova@sssbrno.cz

Velké Pavlovice – mzdy a účetnictví
Eva Buchtová, tel.: +420 604 257 554, e-mail: buchtova@sssbrno.cz
Dagmar Klátová, tel.: +420 737 545 322, e-mail: klatova@sssbrno.cz

Hodonín – mzdy a účetnictví
Jitka Černušková, tel.: +420 604 284 564, e-mail: cernuskova@sssbrno.cz