logo

IB-KE

Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

INTERKULTURELLE BILDUNG FÜR KINDER UND ERWACHSENE

Registrační číslo projektu:  M00128

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, to jsou investice do Vaší budoucnosti.

Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority: 1
Název priority: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Číslo opatření: 1.3
Název opatření: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

 

Vedoucí partner:
Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko
partneři:

  1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice
  2. Vysočina Education
  3. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

 

Doba realizace projektu:
1. září 2009 – 31. srpna 2012

 

Rozpočet projektu:
1.472.778 € (z toho SSŠ  Brno 359.624 € - spolufinancováno z ERDF, státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje)

 

Personální zabezpečení projektu:
Vedoucí projektu
Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz, 543 426 044

Koordinátor projektu
Mgr. Ivana Smejkalová, smejkalova@sssbrno.cz, 543 426 047

 

Cíle projektu

  1. posílení spolupráce mezi mateřskými školkami obou zemí
  2. vznik přirozeného prostředí k učení se novému jazyku
  3. vznik multikulturních týmů
  4. výměna nejnovějších vědeckých poznatků o výchově, možnost jejich ověření v praxi
  5. vzájemné hospitace, exkurze a setkávání pedagogů, zástupců zřizovatelů, členů veřejné správy
  6. rozvoj a realizace společného vzdělávání (semináře, konference)
  7. vytvoření výukových materiálů

 

Akce, které již v rámci projektu proběhly

zobrazit

 

Výstupy projektu

Microsoft PowerPoint - Prezentace.pdf

 

Udržitelnost projektu

Projekt IB - KE skončil, nekončí ale jeho hlavní poslání – postupné osvojování si německého jazyka dětmi mateřských škol v příhraničí. Jeho pokračování promítnuté do tzv. „udržitelnosti“ bude spočívat v tom, že němčina se i v následujících letech stane pevnou součástí výchovně vzdělávací práce s dětmi původních projektových MŠ. Vzhledem k tomu, že tato práce s jazykem nebude ve všech MŠ zajištěna stávajícími jazykovými lektory, ale budete ji realizovat třeba právě Vy, budeme pro Vás pravidelně každý měsíc na těchto stránkách připravovat náměty pro hravé jazykové aktivity. Bez ohledu na úroveň Vašich jazykových znalostí a dovedností budeme uvádět poznámky k výslovnosti i k českému významu textů, stejně jako k metodickým postupům. Vašim dalším aktivitám se meze samozřejmě nekladou, bylo by však vhodné, kdybyste pracovní listy „Arbeitsblätter“ pro děti zakládali do jedné složky, k níž přikládáme titulní stranu. Doporučujeme, abyste probírané téma zapisovali pravidelně do Vašich třídních knih.

Titulní list
Září 2012
Říjen 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012
Leden 2013
Únor 2013
Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013
Červen 2013