Dokument bez názvu

logo

IB-KSP

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů

Interkulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen

Registrační číslo projektu: M00228

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority: 1
Název priority: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Číslo opatření: 1.3
Název opatření: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

 

Vedoucí partner:
Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko

Partneři:

 1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 2. Vysočina Education
 3. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
 4. Evropská kancelář školské rady města Vídeň

 

Doba realizace projektu:
1. září 2012 – 31. srpna 2014

Rozpočet projektu:
1.755.345,92 €, z toho SSŠ  Brno 287.580 €

 

Personální zabezpečení projektu:

Vedoucí projektu:
PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz, 543 426 030

Koordinátor projektu:
Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz, 543 426 044

Odborný garant projektu:
Mgr. Ivana Smejkalová, smejkalova@sssbrno.cz, 543 426 047

Odborný garant vzdělávání:
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, 516 410 973

Finanční manažer:
Margita Portová, portova@sssbrno.cz, 543 426 053

 

Aktivity projektu:

 1. Zlepšení kvality výuky německého jazyka v mateřských školách, odborný dohled nad výukou
 2. Rozšíření výuky německého jazyka na základní školy
 3. Výuka německého jazyka pro pedagogy MŠ, ZŠ a rodiče
 4. Partnerství mezi MŠ a ZŠ v České republice a Rakousku
 5. Stáže jazykových lektorů v Rakousku
 6. Podpora praxe v MŠ pro žáky a studenty pedagogických škol
 7. Další vzdělávání pedagogů z MŠ a ZŠ
 8. Vytvoření nových výukových materiálů
 9. Organizace mezinárodních setkávání na různých úrovních
 10. Informace o projektu, publicita

 

Akce, které již v rámci projektu proběhly

zobrazit

Udržitelnost projektu

Jednou z aktivit projektu IB-KSP byla výuka německého jazyka v mateřských školách v příhraničí s Rakouskem. V rámci udržitelnosti projektu byly vytvořeny metodické listy Hrajeme si na zvídálky, které pomohou realizovat výuku německého jazyka v původních projektových mateřských školách i po skončení projektu. Soubor pracovních listů je určen dětem předškolního věku. Řešení jednotlivých pracovních listů přispívá k obohacování a rozvíjení poznatků, pozorovacích schopností, samostatnosti v myšlení, pozornosti, soustředěnosti, paměti, početních představ, zručnosti, grafomotoriky, … a obohacování slovní zásoby českého i německého jazyka.

Hrajeme si na zvidalky.zip