Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ5 Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)


Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020
Trvání projektu: 08/2016–10/2019 (39 měsíců)
Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko (Amt der NÖ Landesregierung)


Projektoví partneři:

1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České
Budějovice
2. Vysočina Education
3. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace
4. Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
5. Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
6. Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft


Cíle projektu:

• Rozvoj dalších vzdělávacích nabídek pro pedagogy MŠ a ZŠ
• Zlepšení dovedností pedagogů v oblasti komunikace, kooperace, plánování a hodnocení
• Rozšíření znalostí a výměna informací o sousedních regionech, partnerství mezi školami
• Rozvoj jazykových kompetencí se zaměřením nové výukové metody
• Propojení výuky českého a německého jazyka mezi MŠ a ZŠ
• Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na MŠ a ZŠ
• Prohloubení partnerství mezi školami v sousedních regionech


Projektové aktivity

• Jednodenní vzdělávací programy a jednodenní dvojjazyčné metodické konference podpořené
odbornými přednáškami na téma přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, speciální pedagogika,
osobnostní rozvoj pedagoga, zvýšení kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, nové
metody ve výuce cizích jazyků
• Hospitace pro pedagogy MŠ, ZŠ a SPgŠ v Rakousku, praxe žáků SPgŠ v Rakousku (Hospitace.pdf)
• Stáže lektorů NJ a pedagogických pracovníků MŠ v Rakousku
• Vzdělávání v oblasti mentoringu
• Týdenní jazykový kurz NJ v JMK a ve Vídni, týdenní jazykový kurz ČJ v Brně
• Tematicky zaměřená interkulturní setkání MŠ a ZŠ
• Mezinárodní vzdělávací pobyty pro děti, žáky a jejich rodiče v JMK
• Exkurze dětí a žáků do významných firem, podniků a SOŠ
• Výuka NJ v MŠ a ZŠ 1x týdně
• Metodická vzdělávací setkání vedoucích pracovníků škol a lektorů NJ
• Tvorba nových výukových materiálů


Kontakty:

Manažer projektu: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037
Metodik projektu: PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 030


Dokumenty:

Exkurze žáků.pdf
Kurz mentoringu pro učitele.pdf
Les jako zdroj.pdf
Strategie zvládání obtížných situací ve výuce.pdf
Třída plná pohody.pdf