logo

Pojďme se dotknout ICT

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:7.1
Název priority:Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizátor projektu:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

Partneři:

 • 42 škol (35 ZŠ, 7 SŠ)
 • Firma CODE CREATOR, s.r.o.
Doba realizace projektu:31. 10. 2014 - 26. 9. 2015
Rozpočet projektu:37.775.654 Kč

Manažerka projektu:

Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 026

Koordinátorky projektu:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, 543 426 060
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, 543 426 038

Cíl projektu:

Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků partnerských škol ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji těchto technologií.

Klíčové aktivity:

 • A1 Vzdělávání ředitelů
 • A2 Mentoring
 • A3 Metodik ICT
 • B1 Využití stávajících ICT
 • B2 Využití mobilních zařízení ve výuce
 • B3 Oborové didaktiky
 • C Evaluace

A1 Vzdělávání ředitelů

 • Zadávání veřejných zakázek a postupy VŘ dle dotačních pravidel – 3 hodiny
 • Využití mobilních dotykových zařízení ve školách – 7 hodin
A1 vzdělávání ředitelů

A2 Mentoring

 • Mentorský tým – zkušení odborníci
 • Činnost zaměřena na pedagogické pracovníky, ředitele a metodiky ICT
 • 10 h měsíčně po dobu 10 měsíců

A3 Metodik ICT

 • Příprava na samostatnou činnost v oblasti využití a integrace moderních ICT ve výuce
 • Celkem 170 h vzdělávání – 120 h prezenčně, z toho 40 h formou vícedenního školení (výjezd), 50 h on-line

B1 Využití stávajících ICT

 • Aktuální zdroje, nové formy využití, dobré nápady, výměna zkušeností, praktická cvičení, workshopy
 • Hodinová dotace 5 h na každé škole
 • Prezenční forma, e-learningová podpora
 • Zpráva o současném stavu vybavení ICT na školách
B1 využití stávajících ICT

B2 Využití mobilních zařízení ve výuce

 • Nákup dotykových zařízení
 • Vzdělávání – ovládání, možnosti zařízení, vhodné využití ve výuce, aplikace
 • Hodinová dotace 5 h na každé škole
 • Prezenční forma, e-learningová podpora

B3 Oborové didaktiky

 • Využití ICT v konkrétních předmětech
 • Zjištění potřeb na školách – vstupní analýza
 • Forma konferencí – účastníci z více škol dle oborů
 • Podmínka účasti každé osoby z cílové skupiny min. 5 hodin, tj. jedna konference
 • Podmínka účasti za školu – 15 hodin

C Evaluace

 • Analýza počátečního stavu před zahájením klíčových aktivit – nastavení cílů a obsah vzdělávacích aktivit projektu.
 • Závěrečná evaluace po ukončení aktivit projektu, tj. vyhodnocení přínosu, dopadu a efektu vzdělávacích aktivit.
 • Za každou školu závěrečná evaluační zpráva.