logo

PROJEKT FOTOŠKOLA

Informace o projektu

Název projektu: Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů

Zkrácený název projektu: FOTOŠKOLA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/01.0053

Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název priority: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Partner projektu: ZONER software, a.s.

Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 28. 2. 2015 (34 měsíců)

Rozpočet projektu: 6 160 308,70  Kč
z toho ESF 85% (5 236 262,40 Kč),
státní rozpočet ČR 15% (924 046,30 Kč)

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit 200 pedagogů ze 100 škol Jihomoravského kraje využitím moderních digitálních technologií se zaměřením na výuku přírodovědných a technických oborů.

Klíčové aktivity projektu

 • Úvodní konference 5. 6. 2012
 • Vytvoření metodických příruček     duben 2012 – únor 2013
 • Školení lektorů – září 2012 a březen 2013
 • Kurzy pro pedagogické pracovníky škol 2012 - 2013
 • Využití fotografie v práci učitele - workshopy 2014
 • Závěrečná konference – únor 2015

Školení pro pedagogy:

4 moduly:
 1. Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad
 2. Rozšířené základy práce s fotografií
 3. Pokročilá úroveň práce s fotografií
 4. Metodika využití fotografie ve výuce + didaktika

Každý pedagog absolvuje minimálně 3 moduly, tj. 18 hodin vzdělávání. Modul č. 4 je povinný.

BONUSY PRO ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU:

 1. MULTILICENCE aktuální verze programu Zoner Photo Studio pro zpracování digitálních fotografií v hodnotě 18.990 Kč (školy, které mají nižší verzi uvedeného programu, získají nejnovější verzi),
 2. jeden digitální fotoaparát pro vaši školu,
 3. USB flash disk s vypracovanými 10 metodickými příručkami pro pedagogy,
  Témata:
  • Školní výlet
  • Fotovycházka
  • Co škodí našemu okolí
  • Digitální fotoherbář
  • Den jazyků
  • Sportovní den
  • Třídní tablo
  • Fotoučebnice
  • Rok v přírodě
  • Proměny počasí
 4. proškolení dvou učitelů z vaší školy v tématu využití digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů (min. 18 h vzdělávání),
 5. workshopy (prezentace konkrétních příprav a metodických listů),
 6. výměna zkušeností a praktické ukázky aplikace tématu digitální fotografie ve výuce.

POVINNOSTI ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU:

ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY - účast dvou pedagogů z každé zapojené školy na 3 vzdělávacích modulech po 6 hodinách.

Každý z účastníků vzdělávání se zúčastní minimálně tří modulů, z toho modul Metodika využití fotografie ve výuce, didaktika bude pro každého z účastníků vzdělávání povinný. Školení budou připravena tak, aby se mohli školit úplní začátečníci, ale také pedagogičtí pracovníci, kteří již základní znalosti mají. Školení budou probíhat převážně v odpoledních hodinách tak, aby co nejméně zasahovala do běžné výuky (cca od 14 hodin). Občerstvení bude zajištěno.

Manažer projektu:
Mgr. Hana Knapová           
knapova@sssbrno.cz
tel. 543 426 026

Koordinátor projektu:
Ing. Lucie Adamová
adamova@sssbrno.cz           
tel. 543 426 051

 

1 1
1 1
1

Fotky z úvodní konference projektu ze dne 5. června 2012