logo

Moderní trendy v dalším vzdělávání

Zkrácený název projektu: TRENDY
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0077
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název priority: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 – 30. 9. 2014 (20 měsíců)
Rozpočet projektu: 1.617.456 Kč
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 242.618,40 Kč
Podíl příspěvku z ESF: 1.374.837,60 Kč

Cíle projektu

 • Usilovat o rozšíření vzdělávací nabídky o moderní trendy v oblasti dalšího vzdělávání a tím o rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých v JmK a o posílení kompetencí cílové skupiny v oblasti tvorby programů dalšího vzdělávání dospělých.
 • Poskytnout cílové skupině nové metodické nástroje pro jejich práci při inovaci nabídky programů pro vzdělávání dospělých, a ke zvýšení jejich kompetencí při využívání.
 • Posílit kompetence cílové skupiny v oblasti dalšího vzdělávání dospělých s cílem rozvíjet v JmK vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti.
 • Ověřit využitelnost prostředí pro vedení vzdělávacích programů s využitím informačních a komunikačních technologií, tzv. prostředí pro webináře.
 • Ověřit na cílové skupině vytvořené metodické postupy a jejich využitelnost pro další vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucí.
 • Lektoři dalšího vzdělávání si vyzkouší novou formu výuky a zároveň ověří metodiku jak v tomto prostředí realizovat vzdělávání dospělých. Tématem může být např. jak využít webinář při tvorbě krátkých vzorových záznamů sloužící jako videonávody.
 • Využitím moderních informačních technologií projekt podpoří informační dovednosti lektorů a metodiků dalšího vzdělávání, bude reflektovat zpětné vazby a aktuální témata pro tvorbu nových vzdělávacích programů, podporovat programy dalšího profesního vzdělávání on-line metodami výuky.

Klíčové aktivity projektu:

 • tvorba a příprava webinářů a videonávodů v dalším vzdělávání
 • pilotáž webinářů a videonávodů
 • evaluace

Výstupy projektu:

 • pořízení webinářového prostředí + zaškolení lektorů na práci s ním
 • vznik metodiky Webináře jako moderní forma vzdělávání
 • vznik metodiky Tvorba školících a instruktážních videonávodů a videopořadů
 • vytvoření e-learningových pomůcek a testů pro oba moduly vzdělávacího programu na tvorbu webinářů a videonávodů
 • realizace pilotní výuky na téma tvorba webinářů
 • finálně upravený vzdělávací program, připravený k zažádání o akreditaci

Vzdělávací moduly budou upravovány tak, aby jejich obsah i forma skutečně vyhovovaly potřebám vzdělávané cílové skupiny.

Kontakty:

Manažer aktivit: Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 038
Manažer projektu: Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 026
Finanční manažer: Mgr. Jan Juřík , jurik@ sssbrno.cz, tel.: 543 426 050