WiFi Školy I. head

Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj

Projekt je začleněn do prioritní osy 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Doba plnění projektu bude probíhat v době od 1.11.2008 do 31.8.2009.

Cílem projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj“ je vybudovat v 28 středních vzdělávacích zařízeních vč. Střediska služeb zřizovaných Jihomoravským krajem bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturu. Tato infrastruktura je důležitou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách. Odstraňuje problém s nedostatečným počtem počítačových učeben.  Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti mobilitu a mohou být tím pádem sdíleny více pedagogy a třídami. Mohou takto pomoci ve výuce většiny přírodovědných i humanitních předmětů. Pedagog a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům a online aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu.  Učitelé mohou např. zadávat průběžnou klasifikaci a docházku přímo ve třídě tak, aby rodiče měli okamžitý přehled o studiu svých dětí. Vedení elektronické dokumentace snižuje administrativní zátěž pedagogů a nabízí přímou komunikaci školy s rodiči.

V konečném efektu by tento projekt měl přispět ke zkvalitnění výuky, zefektivnění práce pedagogů a lepší komunikaci škol s rodiči. Jednotlivé fáze projektu „Bezdrátová škola“ jsou první etapou (infrastrukturní) komplexnějšího strategického záměru Jihomoravského kraje, kterým je modernizovat ICT prostředí ve školách a umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami, učiteli, žáky a rodiči. V rámci navazujících projektů se budou např. řešit on-line vzdělávací a administrativní nástroje, které umožní učitelům lépe evidovat hodnocení žáků a zefektivnit vnitřní organizaci kolem vyhodnocování studia a umožní rodičům elektronickou cestou sledovat výsledky jejich dětí a současně studentům umožní provádět „domácí úkoly a práce“ elektronicky.

Záměrem je v budoucnu pokrýt bezdrátovou infrastrukturou všechny střední školy zřizované Jihomoravským krajem.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávací a sociální infrastruktury vyššího řádu v majetku krajů

Místo realizace vč. místa dopadu projektu

Místo realizace projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj“  je vymezeno v rámci Jihomoravského kraje.
Územní dopad

Škola
Adresa
Město/obec
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Vídeňská 47
Brno
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Slovanské náměstí 7
Brno
Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2
Terezy Novákové 2
Brno - Řečkovice
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Žižkova 55
Brno
Gymnázium, Brno, Elgartova 3
Elgartova 3
Brno
Klasické a Španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
Vejrostova 2
Brno - Bystrc
Gymnázium, Brno, Křenová 36
Křenová 36
Brno
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
Kounicova 16
Brno
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
Sokolská 1
Brno
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
Kotlářská 9
Brno
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23
Pionýrská 23
Brno
Střední škola Informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97
Purkyňova 97
Brno
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
Olomoucká 61
Brno
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
Křižíkova 15
Brno
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Vranovská 65
Brno
Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
Čichnova 23
Brno
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9.května 2a
nám.9.května 2a
Boskovice
Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
Komenského 5
Boskovice
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
Hybešova 53
Boskovice
Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Smetanovo nábřeží 17
Břeclav
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28.října 1
sady 28.října 1
Břeclav
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř.Komenského 1
nábř.Komenského 1
Břeclav
Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
Na Hrádku 20
Tišnov
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
U Školy 39
Zastávka
Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Lány 2
Ivančice
Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
Tyršova 400
Židlochovice
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Hybešova 15
Brno