Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nabízíme vzdělávací programy s akreditací MŠMT ČR, které jsou určené především pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Jihomoravského kraje.

Pololetní nabídka MŠ, ZŠ
Pololetní nabídka SŠ
Nabídka akcí DVPP pro šablony 2016-2017 - MŠ
Nabídka akcí DVPP pro šablony 2016-2017 - ZŠ
Nabídka akcí DVPP pro šablony 2016-2017 - SŠ
Nabídka akcí DVPP
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pedagogiky pro učitele 2018
Studium pedagogiky pro vychovatele 2018
Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod. 2018
Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod. 2018
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2017 - 2018
Studium pro metodiky prevence soc. pat. jevů 2017 - 2018
Harmonogram - Studium pro metodiky prevence soc. pat. jevů 2017 - 2018
Studium pro koordinátory ICT 2018 - 2019
Studium pro asistenty pedagoga 2017 - podzim
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - zaří 2017
Závazná přihláška ke stažení

V jakých oblastech vzděláváme:
Cizí jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Informatika
Matematika
Předškolní vzdělávání
Pedagogika a psychologie
Speciální pedagogika
Přírodovědné předměty a environmentální výchova
Společenskovědní předměty
Školský management a ekonomika
Tělesná výchova a zdravý životní styl
Umění a kultura
Ostatní