Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách

Termín konání: 31. 5. 2018, 10:30 - 14:45 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: + 420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Obsah semináře:
• Výběr vhodných dotykových zařízení pro využití ve volném čase dětí a mládeže.
• Využití dotykových zařízení při indoorových volnočasových aktivitách (společenské hry pro tablety, využití při sportovních aktivitách, při uměleckých). Využití zařízení typu AppleTV. Využití při vedení zá-jmových vzdělávacích akcí (např. v kroužcích dětí zaměřených na jazyky).
• Konkrétní aplikace pro výtvarné zájmové útvary, hudební, filmové, fotokroužky.
• Využití dotykových zařízení při outdoorových aktivitách. Orientační hry v terénu, poznávací hry v terénu, práce s QR kódy, práce s geografickými daty, aktivity v zájmových útvarech s přírodovědným zaměřením, ukázka konkrétní přípravy realizované v praxi.
• Aplikace pro dotyková zařízení využitelné ve volnočasových aktivitách pravidelných i nepravidelných (družiny, kluby, SVČ, DDM, školní zájmové útvary).
• Využití při vícedenních akcích, celotáborových hrách apod.

Seminář je určen pro učitele, kteří hledají zajímavé a nové postupy při volnočasových aktivitách s využitím dotykových technologií a online zdrojů.

Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách

Poslední novinky


30x30_facebook_icon.png