Dobré nápady na 1. stupni ZŠ

Termín konání: 28. 2. 2018, 14:00 - 18:15
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Cílem vzdělávací akce je předat nové a zajímavé podněty pro efektivnější využití tématiky zapojení ICT ve výuce, poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku.
Metodika výuky informatiky na 1. stupni ZŠ. Jak učit jednotlivá témata: zásady práce v počítačové učebně, základní obsluha počítače, práce s myší a klávesnicí.
Co učit v jednotlivých ročnících s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku jednotlivých témat.
Zdroje vhodných materiálů pro výuku, didaktické hry a jejich využití při výuce.
Konkretizace probíraných témat pro první období (grafické programy a jejich využití pří výuce základů práce na počítači. Tvorba jednoduchých textových dokumentů, úprava textu).
Vazby na jiné předměty, mezipředmětové vztahy.

Akce je určena pro učitele 1. stupně ZŠ.

Dobré nápady na 1. stupni ZŠ
Dobré nápady na 1. stupni ZŠ
Dobré nápady na 1. stupni ZŠ
Dobré nápady na 1. stupni ZŠ

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termín konání: březen
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png