Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé (60 hodin)

Termín 06. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 13. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 20. 11.2018, 15:00 - 17:15hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz,

Jedná se o kurz určen především pro učitele se zaměřením na využití v praxi. Vstupní úroveň A1, přiblížení se výstupní úrovni A2.

Obsah semináře je rozdělen na tyto části:

Jazyková část - Rozvoj slovní zásoby a konverzačních témat - Přítomný čas - Srovnávání přítomných časů - Vyjádření budoucnosti pomocí will, going to - Modální slovesa - Přídavná jména, příslovce - Výuka výslovnosti angličtiny Metodická část - Rýmovačky, básničky, hádanky, scénky, pohádky, písničky pro děti - Výuka slovní zásoby a gramatiky, využití obrázků a jiných pomůcek - Výuka mluvení, čtení, psaní, poslechu

Kurz je určen především pro učitele a pedagogy s mírnou pokročilostí znalosti anglického jazyka.

Aj?
translate
we learn
We know

Poslední novinky

Termín konání: 22. 10. - 25. 10. 2018, 8.00 - 16.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní valy 2
Termín konání: 23. 10. 2018, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
MŠ Brno, Hudcova
Termín konání: 25. 10. a 30. 10. 2018, 9.00 - 15.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Termín 06. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 13. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 20. 11.2018, 15:00 - 17:15hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png