Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé (60 hodin)

Termín 06.11.2018, 15.00 - 17.15 13.11.2018, 15.00 - 17.15 20.11.2018, 15.00 - 17.15
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz,

Jedná se o kurz určen především pro učitele se zaměřením na využití v praxi. Vstupní úroveň A1, přiblížení se výstupní úrovni A2.

Obsah semináře je rozdělen na tyto části:

Jazyková část - Rozvoj slovní zásoby a konverzačních témat - Přítomný čas - Srovnávání přítomných časů - Vyjádření budoucnosti pomocí will, going to - Modální slovesa - Přídavná jména, příslovce - Výuka výslovnosti angličtiny Metodická část - Rýmovačky, básničky, hádanky, scénky, pohádky, písničky pro děti - Výuka slovní zásoby a gramatiky, využití obrázků a jiných pomůcek - Výuka mluvení, čtení, psaní, poslechu

Kurz je určen především pro učitele a pedagogy s mírnou pokročilostí znalosti anglického jazyka.

Aj?
translate
we learn
We know

Poslední novinky

Odborná knihovna v Hodoníně bude ve dnech 27. 6. - 31. 8. 2018 přístupná pouze po telefonické domluvě na čísle 725 547 076 (paní Kašná) v době od 8:00 - 13:00 hodin.

Termín 06.11.2018, 15.00 - 17.15 13.11.2018, 15.00 - 17.15 20.11.2018, 15.00 - 17.15
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 20.08.2018, 08.00 - 16.00 21.08.2018, 08.00 - 16.00 22.08.2018, 08.00 - 16.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vešlo v platnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.


30x30_facebook_icon.png