Matematická pregramotnost

Termín konání: 25. 10. a 30. 10. 2018, 9.00 - 15.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel: +420 733 585 861ratajska@sssbrno.cz

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předmatematické gramotnosti. Stimulace a edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.
Obsah: - Obecně k matematické pregramotnosti - Rozvoj práce s barvami, poznávání základních geometrických tvarů - Nácvik zrakového rozlišování, rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru, pravolevá orientace - Vnímání času, časové posloupnosti, rozvoj posloupnosti - řady, pochopení, práce s pojmy - Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - Třídění s uvědomováním si společných charakteristik předmětů - Názorná představa o čísle.

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o matematiku.

Matematická pregramotnost
Matematická pregramotnost
Matematická pregramotnost
Matematická pregramotnost

Poslední novinky

Termín konání: 22. 10. - 25. 10. 2018, 8.00 - 16.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní valy 2
Termín konání: 23. 10. 2018, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
MŠ Brno, Hudcova
Termín konání: 25. 10. a 30. 10. 2018, 9.00 - 15.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Termín 06. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 13. 11. 2018, 15:00 - 17:15 hod. 20. 11.2018, 15:00 - 17:15hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png