Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek

Termín konání: 12. 11. 2018, 13:00 - 14:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz

Na semináři se dozvíte: - co patří mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) - patří sem m.j. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, - preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy, - preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím, - preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO.

Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek

Poslední novinky

Termín konání: 26. 11. 2018, 13.30 - 17.15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 30. 11. 2018, 8.30 - 13.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

Studia pro rok 2018 - 2019


30x30_facebook_icon.png