Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz

Obsah:

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga - studium pedagogiky.

Kritéria výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta, který zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

Kurz probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin.

Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent osvědčení.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Poslední novinky

Termín konání: 25. 1. 2019, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 30. 1. 2019, 9:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 11. 2. - 2. 5. 2019, 08:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Městský úřad Břeclav, zasedací místnost
Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png