Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím

Termín konání: 2. 10. 2018 - 28. 5. 2019, úterý
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková: 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím.
Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně, celkem 60 vyučovacích hodin.
Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenčního rámce B1. Určeno pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.

Seminář je určen pedagogům s úrovní anglického jazyky B1 - středně pokročilý.

Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím
Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím
Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím
Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Od září v počtu 80 vyučovacích hodin a od října v počtu 56 vyučovacích hodin.


30x30_facebook_icon.png