Metoda CLIL ve výuce informatiky

Termín konání: 1. 11. a 8. 11. 2018, 14:00 - 17:15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Učitelé se seznámí s výukovou metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Prostřednictvím metody CLIL dochází k integraci výuky učiva jak daného předmětu, tak i cizího (anglického) jazyka. Učitelé se naučí připravovat vlastní výukové materiály za pomoci vzorových plánů na hodinu a dalších metodických materiálů, pracovat s volně dostupnými internetovými zdroji.

Pro učitele 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Požadavek na vstupní úroveň AJ účastníků: min. úroveň B1.

Metoda CLIL ve výuce informatiky
Metoda CLIL ve výuce informatiky
Metoda CLIL ve výuce informatiky
Metoda CLIL ve výuce informatiky

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín: 24. a 25. 10. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 6. 11. 2018, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Máte-li zájem o kurzy anglického jazyka, obraťte se na nás.


30x30_facebook_icon.png