Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ

Termín konání: 4. 5. 2018, 10:30 - 17:15 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Na semináři se účastníci naučí a dovědí:
• Co je to CLIL a jak začít.
• Přípravy na hodinu (jak zakomponovat CLIL, jakým způsobem s žáky opakovat, procvičovat anglická slovíčka).
• Spolupráce mezi učiteli jednotlivých předmětů a učiteli jazyků.
• Zdroje materiálů pro výuku metodou CLIL
• Konkrétní příklady realizace mezipředmětových vztahů.
• Prezentace, ukázka vlastních materiálů a práce s nimi, příprava vlastního materiálu pro výuku.
• Rozbor vytvořených a dalších hotových materiálů.
• Hodnocení žáků při použití metody CLIL a mnoho dalšího.

Seminář je určen pro učitele SŠ, kteří mají znalost cizího jazyka na min. úrovni B1.

Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ
Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ
Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ
Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Od září v počtu 80 vyučovacích hodin a od října v počtu 56 vyučovacích hodin.


30x30_facebook_icon.png