Mimořádný termín semináře "Společné vzdělávání" o možnostech žáků se SVP

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková, tel. 543 426 029, e-mail: dankova@sssbrno.cz

Seminář nabízí vysvětlení k nové vyhlášce, o možnostech vzdělávání žáků se SVP, podpůrná opatření a jejich aplikaci v praxi. Zabývá se praktickými zkušenostmi speciálního pedagoga a výchovného poradce s prací s dětmi se SVP a jejich rodiči, diagnostikou a rediagnostikou těchto dětí a úpravou RVP ZV. Vysvětluje roli asistenta pedagoga a osobního asistenta ve vzdělávacím procesu. Účastníci se seznámí prakticky s tvorbou IVP a uplatněním podpůrných opatření.

Seminář je pořádán pro projekt "šablony" s rozsahem 8 hodin.

Přihlášení je možné přes stránky sssbrno.cz v přihlášce ZDE

Seminář je určen pro učitele, asistenty pedagoga, osobní asistenty, speciální pedagogy a výchovné poradce


30x30_facebook_icon.png

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.