MS Word 2010 - základy práce

Termíny konání: 7. 3. a 14. 3. 2018, 14:45 - 19:45 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková : 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Cílem semináře je poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku práce s počítačem a tímto dále rozvíjet jejich znalosti.
Podrobný popis prostředí MS Word – pracovní prostředí, základní editace textu – formátování, kopírování, vkládání – schránka, písmo, automatické opravy, kontrola pravopisu, hromadné opravy, vzhled stránky, práce s odstavci, tabulky, grafika.
Práce s dokumentem – založení, pojmenování, přejmenování, otevření, pohyb v dokumentu, uložení, průběžné ukládání, možnosti zobrazení. Ochrana dokumentu.
Práce se styly – vytvoření, změna a nastavení stylů.
Příprava k tisku.

Kurz je určen učitelům informatiky a všem ostatním pedagogům se zájmem i MS Word.

MS Word 2010 - základy práce
MS Word 2010 - základy práce
MS Word 2010 - základy práce
MS Word 2010 - základy práce

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png