Podpora spolupráce učitele a asistenta pedagoga

ZDARMA!
Termín konání: 7. a 8. 2. 2019
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hotel Kyjovský pivovar, Třída Komenského 596, Kyjov
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková : +420 543 426 038, tel: souckova@sssbrno.cz

Vzdělávací akce je zaměřena na podporu spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Hlavním cílem je zkvalitnit spolupráci učitele a asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu. Přidanou hodnotou je vzájemné předávání zkušeností a sdílení dobrých praxí.
První den bude realizován program s názvem „Týmová spolupráce učitele a asistenta pedagoga“ v rozsahu 8 hodin formou zážitkové pedagogiky.
Druhý den bude realizován program s názvem „Poruchy chování“ v rozsahu 8 hodin formou odborného semináře.

Pozvánka (*.pdf)
Přihláška (*.pdf)
Harmonogram akce (*.pdf)

 

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům a asistentům pedagoga.

Podpora spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Podpora spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Podpora spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Podpora spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 6. 2. - 14. 3. 2019, 8:30 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
ZDARMA!
Termín konání: 7. a 8. 2. 2019
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hotel Kyjovský pivovar, Třída Komenského 596, Kyjov
Termín konání: 7. 2. 2019, 9:00 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png