Poruchy osobnosti I. a II.

Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

PhDr. Jarmila Smetanová: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Poruchy osobnosti I.

Představení vybraných příkladů problémového chování od narození do 10 let věku dítěte.

Jak důležitý je strach, stres, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt, či prohra v procesu zrání seberegulujících vlastností osobnosti dítěte?

Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperkorektní výchovný postup?

Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?

Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (ADHD-C,ADHD-H), roztržité(ADHD-I), vzdorovité(ODD), či vzteklé a agresivní(IED)?

Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně případně terapeuticky pracovat.

 

Poruchy osobnosti II. – seminář navazuje na Poruchy osobnosti I.

Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také forem náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let.

Představují se základní terapeutické možnosti. Mezi klíčová témata patří široká skupina poruch chování a symptomy poruch osobnosti a charakteru.

stránky lektora

Seminář je určený všem pedagogickým pracovníkům, zejména školním metodikům prevence a výchovným poradcům.
Seminář je možné hradit ze "ŠABLON".

Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png