Praktické příklady daně z příjmů příspěvkových organizací

Termín konání: 27. 2. 2018, 8:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Eva Prokešová: 543 426 056, prokesova@sssbrno.cz

Obsah semináře:
Specifické postavení PO - daňové úlevy. Zákon o daních z příjmů č. 586/1991 Sb. v platném znění. Daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob. Specifická úprava zdanění PO - co je předmětem daně u PO. Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací listiny a hospodářského výsledku. Základní princip při zdanění PO. Typické náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů - příklady. Typické neuznatelné náklady - příklady. Požadavky na vedení účetnictví PO vyplývající ze zákona. Náklady společné pro zdaňované a nezdaňované činnosti. Daňové odpisy versus účetní odpisy hrazené z dotace zřizovatele. Příklady vyplnění daňových přiznání. MŠ s pronájmem nebytových prostor v hlavní činnosti. ZŠ a pronájem nebytových prostor v doplňkové činnosti. Zjištění výsledků podle jednotlivých činností (ZŠ, ŠD, ŠJ a doplňková činnost).

Určeno pro ekonomické a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Praktické příklady daně z příjmů příspěvkových organizací
Praktické příklady daně z příjmů příspěvkových organizací
Praktické příklady daně z příjmů příspěvkových organizací
Praktické příklady daně z příjmů příspěvkových organizací

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png