Studium pedagogiky pro pedagoga volného času - 120 hodin

Tento studijní program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Absolvent studia získá základní kompetence v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Výuka bude rozložena do dvou semestrů studia.

Podrobnosti k studijnímu programu:

Související informace:

Poslední novinky

Studia zahajujeme v první čtvrtině roku 2018.

Termín konání: 8. 1. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Blansko, nám. Svobody 2
Termíny konání: 12. 1. a 13. 1. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 24. 1. 2018 v 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png