Studium pedagogiky pro učitele, vychovatele i pedagoga volného času

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková: 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Nabízíme vám Studium pedagogiky 2018  pro učitele, vychovatele a pedagogy volného času.

Studium pedagogiky pro učitele 2018

Tento studijní program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Výuka bude rozložena do dvou semestrů studia.

Studium pedagogiky pro vychovatele 2018

Tento studijní program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro vychovatele. Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 80 hodin výuky. Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Výuka bude rozložena do dvou semestrů studia.

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2018 (120 hodin)

Tento studijní program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Absolvent studia získá základní kompetence v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Výuka bude rozložena do dvou semestrů studia.

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2018 (44 hodin)

Tento studijní program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro pedagoga volného času. Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 44 hodin výuky. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Studium je určeno učitelům, vychovatelům a pedagogům volného času.

Učitel může být inspirací pro žáky
Spolupracujeme s profesionálními lektory
Najdete nás lehce
Disponujeme moderně vybavenými učebnami

30x30_facebook_icon.png

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.