Studium pro školní metodiky prevence

Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. 

Studijní program obsahuje 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin praxe formou jednodenních stáží, je zakončen závěrečnou zkouškou před komisí. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí. Účastník musí v závěrečné práci prokázat osvojení odborné terminologie, prokázat znalosti a dovednosti nabyté během studia a schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia s akreditací MŠMT ČR.

 

Vzdělávací program „Studium pro školní metodiky prevence“ je studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování žáků.

 

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Podrobnosti k studijnímu programu:

Související informace:

Poslední novinky

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vyšlo v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 20. 8. 2018 - 24. 8. 2018, 09.00 - 15.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.


30x30_facebook_icon.png