Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování

Termín konání: 3. 5. 2018, 13:00 - 17:45 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, + 420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Drumben je multifunkční didaktická pomůcka, herní prvek, sedák a hudební nástroj v jednom. Přijďte se naučit, jak drumbeny používat tvořivým způsobem v hudební, výtvarné, pohybové, dramatické a enviromentální výchově. Metodický seminář je hravý a inspirativní a je pro vás připraven tak, abyste nové znalosti a dovednosti uměli využít při stavbě vlastních projektů. Drumben splňuje kritérium hračky a je prostředkem k dalšímu rozvoji uměleckého a sociálního cítění dětí.
Součástí semináře budou: hry se jmény a rytmizace, zapojení drumbenů do příběhů a motivačních celků, herní a prostorové aktivity, využití drumbenů pro výtvarné aktivity, relaxační bubnování a závěrečná pedagogická reflexe.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají zájem o dramatickou výchovu, hudbu i pohybovou výchovu.

Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování
Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování
Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování
Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování

Poslední novinky

Akce je bezplatná hrazena z rozpočtu projektu BIG, ATCZ5.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 3. 5. 2018, 13:00 - 17:45 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Termín konání: 15. 5. 2018, 8:30 - 11:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Termín konání: 22. 5. 2018, 10:00 - 15:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png