Příběhy hudebních salónů pro 1. stupeň ZŠ

24. 10. 2018 od 14.00 h do 17.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Dveře hudebních salonů střeží letité příběhy a tajemství. Společně je můžeme pootevřít a stát se na chvíli jejich součástí. Ukážeme si, jak lze s hudební ukázkou pracovat formou příběhu a jak ji můžeme v hodinách s dětmi více využít v kontextu pohybové, hudební a dramatické výchovy. Představíme si různé možnosti tvůrčí práce s hudební ukázkou v hodinách hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Jaký příběh si představí dítě, když položí ucho na zavřené dveře salonu, za kterými uslyší hudbu? V hudební dílně budeme objevovat tajemství příběhů jednotlivých skladeb z klasické, populární i lidové hudby a jazzu. Jak lze při práci s hudební ukázkou rozvíjet představivost, motoriku, rytmické cítění, sluchovou analýzu a spolupráci v kolektivu včetně sociální vnímavosti, naladění se a naslouchání? Z metodického hlediska budeme pracovat v duchu pedagogiky Carla Orffa s principem „od nejjednoduššího k nejtěžšímu“ a „od činnosti k teorii“.
S sebou si vezměte přezutí.

Seminář je určen učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům družin a výchovných zařízení.

Poslední novinky

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Termín konání pondělí 8. 10. 2018 od 8.30 h do 16.00 h
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno
9. 10. 2018 od 08.30 h do 15.15 h
​​​​​​​Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 15. 10. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png