Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury

Termín konání: 15. 5. 2018, 8:30 - 11:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková: 534 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Stavby z papíru se mohou stát metodickou řadou. Budeme mít možnost vyjadřovat se různými technikami jako je lepení, malba, koláž, modelování atd. Pro drobné stavby menšího rozsahu postačí strojově vyrobený papír rýsovací, tenké menší formáty, které získáte jako odpad v tiskárnách. Pro větší stavby pak použijeme tužší materiály, jakými je karton, lepenka, vlnitá lepenka. Dalším pokusným materiálem se mohou stát papírové bedny, krabice, krabičky. Co by mělo tvorbě předcházet? Rozvaha o stavbách a stavění – hra s jednoduchými stavebnicemi. O čem musíme přemýšlet? O pevném základu stavby, o prostoru – tvaru základu, o velikosti a tvaru, i barvě stavebnicových prvků, o kontrastu, o vícepohledovosti, o stabilitě, o tom kde budou hotové stavby vystaveny a na jakém podstavci budou stát.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají zájem o kreativní tvorbu.

Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury
Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury
Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury
Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury

Poslední novinky

Akce je bezplatná hrazena z rozpočtu projektu BIG, ATCZ5.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 3. 5. 2018, 13:00 - 17:45 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Termín konání: 15. 5. 2018, 8:30 - 11:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Termín konání: 22. 5. 2018, 10:00 - 15:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png