Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Cílem tohoto semináře je tvůrčí přístup v taneční výchově, který otevírá tvořivost a muzikálnost dětí, schopnost vzájemně spolupracovat a do hloubky porozumět pohybovým principům. Navazuje na tradici českého výrazového tance v pedagogice dětí. Budeme se zabývat pohybovou průpravou v prostoru a na místě, hudební výchovou, improvizací a naučíme se drobné taneční hry a formy.

Seminář je určen pedagogickýcm pracovníkům ZUŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ - vedoucím kroužků, pedagogickým pracovníkům v domovech dětí a centrech volného času.

tanec, pohyb
tanec, pohyb
tanec, pohyb
tanec, pohyb

Poslední novinky

Během letních prázdnin se semináře a kurzy v oblasti Umění a kultura nekonají. Novou nabídku výtvarných seminářů na našich stánkách opět najdete na konci srpna.

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png