Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků

středa 31. 10. 2018 od 10.00 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Učíme děti zpívat – hlasová výchova a metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi, tzv. nezpěváky.
Základní informace z anatomie a fyziologie dětského hlasu a zásady hlasové hygieny.
Příčiny a projevy nezpěvnosti dětí - možnosti nápravy.
Projevy narušené hlasové funkce u dětí, jejich příčiny a možnosti nápravy.
Osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou k nápravě zpěvního a případně i mluvního hlasu dětí.
Seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem, metodika nácviku.
Teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny.

 

Seminář je určen učitelům MŠ, hudební výchovy ZŠ, ZUŠ a sbormistři příp. oddělení DPS.

hudební výchova, zpěv
hudba

Poslední novinky

čtvrtek 25. 10. 2018 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
středa 31. 10. 2018 od 10.00 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 5. 11. 2018 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 12. 11. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno

30x30_facebook_icon.png