Základy polytechnické výchovy v mateřské škole

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková: 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Vzdělávací akce nabízí seznámení se základy polytechnické výchovy v MŠ, aktivně zapojí účastníky do plánování polytechnické výchovy v MŠ, nabízí ukázku používaných pomůcek a zdrojů.
Obsah akce: seznámení s programem, základní principy, cíle a prostředky polytechnické výchovy v MŠ, základy polytechniky: definice, myšlenková mapa využití polytechnické výchovy v mateřské škole, brainstorming, plánování polytechniky v tématech ŠVP.
Praktická činnost účastníků: ukázky, návrhy a tvorba výukových pomůcek a materiálů pro polytechnickou výchovu v MŠ, videoukázky a fotogalerie, zdroje a vybavení MŠ, diskuze a dotazy.

Akce je určena pro učitele všeobecných předmětů.

Poslední novinky

Studia zahajujeme v první čtvrtině roku 2018.

Termín konání: 8. 1. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Blansko, nám. Svobody 2
Termíny konání: 12. 1. a 13. 1. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 24. 1. 2018 v 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png