Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Školní metodik prevence na škole On-line 6hod. AK04297 Přihlásit
Relaxace, meditace, mindfulness ve vzdělání On-line 2hod. AK04597 Přihlásit
iKAP II Jak a kdy navázat efektivní spolupráci s OSPOD_Mgr. Fojtáchová On-line 6hod. AK04562 naplněna
Role pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách školy On-line 3hod. AK04589 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti On-line 8hod. AK03690 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04392 Přihlásit
Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Brno, Hybešova 15 8hod. AK04303 Přihlásit
Mgr. Lenka Bínová_Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží On-line 5hod. AK03863 Přihlásit
Příprava a střih videomateriálu On-line 3hod. AK04630 Přihlásit
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH_akreditovaný On-line 8hod. AK03377 Přihlásit
Právní vědomí ředitele školy On-line 5hod. AK04592 Přihlásit
Co to je kvalitní škola – soulad vlastního hodnocení s kritérii ČŠI On-line 4hod. AK04683 Přihlásit
Zpracování videa (zaměřeno na iMovie) On-line 4hod. AK04413 Přihlásit
Kariérové poradenství ve škole prakticky On-line 5hod. AK04566 Přihlásit
Výchova a vzdělávání ve starověkém světě On-line 3hod. AK04651 Přihlásit
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas_AKREDITOVANÝ On-line 4hod. AK04436 Přihlásit
Výuka v ZUŠ - Základy práce se zvukem v počítači On-line 3hod. AK04632 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03881 naplněna
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skarta On-line 5hod. AK04671 Přihlásit
Edukace žáků s poruchou autistického spektra ve školách hlavního vzdělávacího proudu On-line 6hod. AK04404 Přihlásit
Aktualizace problematiky ochrany osobních údajů v současných podmínkách On-line 3hod. AK04661 Přihlásit
IKAP II_ Postavení asistenta pedagoga v systému školství_pro AP zdarma_Mgr. Kropíková On-line 4hod. AK04642 naplněna
Alternativní zdroje financování - webinář On-line 2hod. AK04510 Přihlásit
Genetická metoda čtení a psaní On-line 8hod. AK04512 Přihlásit
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04585 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?