Akční text

Termín konání: rozděleno do dvou dnů 14. 6. od 14.00 -18.00 hod., 16. 6. od 15.00 - 19.00 hod.

Popis vzdělávací akce

Seminář se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny pro jedince s odlišným mateřským jazykem. Většina z nich rozvíjí čtenářskou gramotnost chápanou jako schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Vybrané metody slouží ve výuce češtiny nejen k motivaci a rozvoji psaní a mluvení, nezbytných k běžnému dennímu kontaktu.

Podrobnější informace

Cílová skupina:1. a 2. st. ZŠ, Gymnázia, VOŠ, SOŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK03654
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 14. 6. 2021 – 14:00
Termín akce do: 14. 6. 2021 – 18:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 14. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 14. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Hana Svobodová

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.