Popis vzdělávací akce

Účastníci kurzu získají: a) přehled o možnostech uplatnění školního badatelství v mezipředmětových vztazích na ZŠ, b) utřídění poznatků o vlivu badatelství na kompetenční růst žáka, c) metodickou podporu pro formování zájmu žáků o vědu a techniku prostřednictvím badatelských činností, d) získání informací o inspirativních případech popularizace vědy (polytechnická orientace), e) náměty pro uvědomělou činnost v oblasti polytechnické výchovy ve spojitosti potřebami praxe.

Podrobnější informace

Seminář je určen pedagogům základní školy,nižších stupňů gymnázií, školních družin a SVČ.

Detaily akce

Číslo akce: AK03691
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 25. 5. 2021 – 09:00
Termín akce do: 25. 5. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 25. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Jiří Beran

Na akci se nelze přihlásit.