Popis vzdělávací akce

Seminář pomůže zlepšit sebedůvěru řečníka a pochopení jeho projevu, připravit každého na zvládnutí prezentací na poradách, v diskusích, při setkání s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými.

Podrobnější informace

Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Detaily akce

Číslo akce: AK03727
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 920 Kč
Termín akce od: 11. 10. 2021 – 09:00
Termín akce do: 11. 10. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 11. 10. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 1. 11. 2021

Místo akce: Břeclav a okolí
Konkrétní místo: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Dita Fuchsová - redaktorka a moderátorka ČT, lektorka seminářů komunikace, vybalancovane.cz