Popis vzdělávací akce

Účastníci se dozví, jak rozlišit šikanování od škádlení, získají informace, proč si děti vzájemně ubližují, informace o zárodcích šikany a možnosti řešení negativního společenského jevu – rodících se příznaků šikany již v MŠ. Obsah semináře: - šikana (její charakteristika, podmínky a příčiny vzniku šikany ) - varovné signály šikany (signály pro pedagoga, signály pro rodiče), - jak rozlišit škádlení od šikanování (rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení záměru, motivace, postoji, citlivosti, zranitelnosti, emočním stavu) - obtíže při identifikaci šikany (strach a masivní obrana, skrytost a nepřístupnost, neostrost hranic mezi šikanou a škádlením, spektrum různosrodosti chování)

Podrobnější informace

určeno pro pedagogy MŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK03825
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 16. 6. 2021 – 09:00
Termín akce do: 16. 6. 2021 – 13:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 16. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 6. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová

Na akci se nelze přihlásit.