Popis vzdělávací akce

Účastníci se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci, zaktualizují si své dosavadní vědomosti a dovednosti z této oblasti, prakticky si vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění, pokusí se o ošetřování nejčastějších úrazů ve škole, naučí se, jak zachraňovat život. Získají také nové poznatky z oblasti prevence.

Detaily akce

Číslo akce: AK03836
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 31. 8. 2021 – 08:30
Termín akce do: 31. 8. 2021 – 12:30
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 31. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 8. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Jana Šerháková