Popis vzdělávací akce

Seminář s názvem Řízení změn si klade za cíl identifikovat klíčové předpoklady pro úspěšné zavedení změny. Umět motivovat kolegy a podřízené pro změnu prostřednictvím vhodné komunikace. Dokázat podpořit motivaci těch, kterých se změna týká. Chápat smysl přípravy na změnu a porozumět faktorům, které určují rámec změny. Naučit se, jak řešit krizové situace při zavádění změny.

Podrobnější informace

V rámci semináře budou použity následující metody: interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, procvičení na modelových situacích, trénink praktických dovedností, analýza a konzultace reálných situací z praxe účastníků.

Detaily akce

Číslo akce: AK03841
Akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Cena: 1 600 Kč
Termín akce od: 8. 9. 2021 – 09:00
Termín akce do: 8. 9. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 8. 9. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 1. 9. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Jakub Šindler