Popis vzdělávací akce

Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě, role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu. (Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu. Vnímání partnera v pedagogickém procesu. Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem. Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem. Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem. Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem. Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga.) Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady spol. obou pedagogů.

Podrobnější informace

Vzdělávacím cílem webináře je získat povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Aktuální legislativní vymezení, efektivní organizaci a důležité předpoklady kvalitní spolupráce a komunikace v edukačním procesu.

Detaily akce

Číslo akce: AK03845
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 850 Kč
Termín akce od: 25. 5. 2021 – 13:00
Termín akce do: 25. 5. 2021 – 17:30
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 25. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Eva Čadová

Na akci se nelze přihlásit.