Popis vzdělávací akce

Z učitele se v poslední době stává nutně jiný typ vedoucího skupiny/třídy, což je dáno společenskou změnou a jejími potřebami. Žáci vyžadují otevřenost a určitou míru svobody, kterou jim ale klasický přístup často neumožnuje. Tato změna vyžaduje zejména práci na své vlastní osobnosti. Učitel by měl být inspirativní, kreativní a zejména by měl dokázat, že má, co nabídnout. – Budeme hledat vlastní potenciál a talent, který zapojíme do pedagogického procesu, – Nahlédneme pod pokličku vlastních pedagogických stereotypů – jak neustrnout v jednom přístupu, – Zaměříme se na rozvoj empatie, – Dáme na návod na to, jak si nebrat věci osobně, ale přistupovat k výuce s profesionálním nadhledem, jak být asertivní a mít otevřený přístup k žákovi bez hodnocení.

Podrobnější informace

Určeno pro pedagogy/pedagožky ZŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK03887
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 5. 10. 2021 – 09:00
Termín akce do: 5. 10. 2021 – 13:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 5. 10. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Mgr. Barbora Pavlišová