Popis vzdělávací akce

Absolvent si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání žáků se SVP; seznámí se s Doporučením školského poradenského zařízení jako se základním dokumentem nastavení podpůrných opatření a podmínek vzdělávání žáka se SVP, rozšíří si okruh teoretických znalostí i praktických postupů aplikace Doporučení v praxi pedagogického pracovníka MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ , zorientuje se v systému PO, ve struktuře Doporučení, procesu jeho tvorby včetně významu a nastavení komunikace klíčových aktérů; mechanismech vyhodnocení Doporučení, v oblasti revize Doporučení, v relevantních ustanoveních právních přepisů, zná jejich uplatnění v praxi. Prohloubí si znalosti pro praktickou implementaci Doporučení do práce školy ve vztahu k podpoře vzdělávání žáka se SVP.

Podrobnější informace

Seminář se bude skládat z teoretické i praktické části. Provede vás oblíbená lektorka z přímé praxe Mgr. Hagarová.

Detaily akce

Číslo akce: AK04063
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 17. 6. 2021 – 11:00
Termín akce do: 17. 6. 2021 – 17:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 17. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 6. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Gabriela Hagarová

Na akci se nelze přihlásit.