Popis vzdělávací akce

Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Cílem semináře je pomocí praktických dílen představit účastníkům formy a metody, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a individualizaci výuky českého jazyka. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy, ověřené praxí lektorky, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce.

Detaily akce

Číslo akce: AK04160
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 26. 11. 2021 – 09:00
Termín akce do: 26. 11. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 26. 11. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 11. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová