Popis vzdělávací akce

Obsah webináře: Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích,rodičovská kompetentnost a nekompetentnost, jsme na jedné lodi,praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy,komunikace rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat (pasivita, agrese, asertivita), zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel, sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. .

Detaily akce

Číslo akce: AK04327
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 390 Kč
Termín akce od: 18. 6. 2021 – 08:30
Termín akce do: 18. 6. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 18. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 17. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)

Na akci se nelze přihlásit.