Akční text

Termín: rozděleno do dvou dnů - 24.6. a 25.6.2021, od 13.00 - 17.00 hod.

Popis vzdělávací akce

Lektorka účastníky seznámí s novými trendy a nástroji pro odkrývání silných stránek žáků vhodných pro pedagogy jak pro předškolní i mladší školní věk tak i pro starší žáky. Účastníci si osvojí techniky pro práci s žáky ve skupinách, zásady pro strukturu sebeprezentace a pro rozvoj verbálních a prezentačních dovedností. Účastníci se seznámí s technikami pro podporu motivace a nastavení kroků k dosažení cíle.

Podrobnější informace

Pro učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitele – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy vol-ného času, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce.

Detaily akce

Číslo akce: AK04426
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 1 650 Kč
Termín akce od: 24. 6. 2021 – 13:00
Termín akce do: 24. 6. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 24. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Dagmar Mega

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.