Popis vzdělávací akce

Cílem tohoto webináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se peněžních fondů v příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi. Obsah – podrobný přehled témat výuky: Zásady hospodaření příspěvkových organizací (vymezení složek majetku, náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností, výsledek hospodaření a jeho použití). Zdroje financování činnosti PO (dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů, vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby). Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti. Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb (fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů, fond reprodukce majetku (investiční fond). Specifika hospodaření s FKSP (rozpočet fondu, tvorba fondu).

Detaily akce

Číslo akce: AK04440
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 17. 6. 2021 – 08:30
Termín akce do: 17. 6. 2021 – 13:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 17. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 15. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská

Na akci se nelze přihlásit.