Popis vzdělávací akce

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb., Obsah osmihodinového semináře je zaměřen na prohloubení dovedností všech pedagogů v technikách zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace mezi pedagogem, výchovným poradcem a žákem, na podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu. Jedná se o aktivity zaměřené na sebereflexi žáka/studenta, který se učí hledat odpovědi na otázky kladené koučovacím způsobem pedagogem (tj. otázky, které napomáhají popisu vlastních kompetencí a kvalit, a které jsou ukazatelem, kam nasměrovat pozornost, aktivity a píli žáka/studenta). Nedílnou součástí semináře je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Detaily akce

Číslo akce: AK04441
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 560 Kč
Termín akce od: 26. 5. 2021 – 08:30
Termín akce do: 26. 5. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 26. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 25. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

Na akci se nelze přihlásit.