Popis vzdělávací akce

Prožitkový seminář – jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou "vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Aktivity: zvídavý reportér, mikrofon, A-Z kvíz, běhavka, kompas, na představy, O zlatý tolar, na zloděje apod. Účastníkům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny.

Podrobnější informace

Určeno pro učitele 1. stupně ZŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK04452
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 30. 8. 2021 – 09:00
Termín akce do: 30. 8. 2021 – 14:00
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 30. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 23. 8. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová