Popis vzdělávací akce

V týdenním intenzivním kurzu prohloubíme komunikativních schopnosti a rozšíříme si aktivní slovní zásobu. Cílem je, aby se frekventanti prohloubením své znalostní úrovně co nejvíce přiblížili vyšší jazykové úrovni. Předpokládá se přiblížení se úrovni B2 nebo její upevnění. 5 dní v týdnu, každý den 7 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ.

Detaily akce

Číslo akce: AK04472
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Cena: 3 500 Kč
Termín akce od: 16. 8. 2021 – 09:00
Termín akce do: 20. 8. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 35hod.
Termín začátku akce: 16. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 6. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
Lektor: Michael Griggs